Saturday, September 8, 2012

Ajalugu


IT alane ajaarvamine Pelgulinna Gümnaasiumis

2000 12-kohaline arvutiklassi valmimine, arvutiõpetuse ja informaatika sisseviimine tunniplaani; kooliveebi valmimine

2001 Kooliveebi viimine dünaamilisele lahendusele, õpilastele erinevad konkursid (kujundusalased) traditsiooniga alustamine; direktor saab läptopi, tööle asub Birgy Lorenz

2002 Võrgupidude traditsiooniga alustamine, uus õppeaine: arvutigraafika; skanneri ostmine

2003 Intraneti valmimine, abikeskkonna loomine klassijuhatajatele, kooli foorumi valmimine (sh. foorum kui õpikeskkond kasutamine); kooliveebi uuendamine sisuhaldus Joomla peale

2004 Klassiveebide konkurss, õpetajatel on võimalik kasutada laenutuseks liikuvat projektorit ja läptoppi, esimene digitahvel, veebikaamera, digilaud koolis; informaatika tasemetöödes edukas osalemine

2005 ekooliga liitumine, õpikeskkond VIKO kasutuselevõtt; koolis levib Wifi; esimene informaatika koolieksam, printimissüteemi parendamine (liikudes ühiskasutuse kui ka paberivabama kooli poole)

2006 erinevad pildipangad, kooliveebi alamveebide loomine (kunst, sport); kohustuslik epost õpetajale, infolistid; listide loomine õpilastele; vastuvõtu eelregistreerumine läbi e-ankeetide, aruandluse süsteemi rakendamine e-vahendite näol; Olümpia ülekanded saalis suurel seinal tervele õpilaskonnale; uus õppeaine: veebimeedia

2007 „Paberivaba kool“ projektiga alustamine (juhtkond paberivabaks); ainekomisjonide blogidega alustamine (üleviimine); õpetajate IKT alased koolisisesed koolitusplaani alusel; Aastaraamatu (lennuraamatu ja cd) traditsiooni sisseseadmine; IBM KidSmart Arvutite toetus (10 arvutit) ekooli foorumi ja tunniplaani võimalustest loobumine; 32-kohalise arvutiklassi loomine, pooled klassiruumid on varustatud arvutitega; uus kursus 3d-audio-video; liitumine Microlink AS lahendustega koolidele; õpilaste edukas osalemine erinevates IT ja meediaprojektides (osalemise alustamine, varemalt ei osaletud koolivälistes ettevõtmistes, vaid korraldati vastavaid asju majasiseselt); rahvusvaheline suhtlus 4 erineva maa vahel (Eesti, Shotimaa, Hispaania, Rumeenia);

2008 -2009 Kooli Youtube keskkond, KIS pilootimisega alustamine, Paberivaba kool „Ainekomisjonid ja õpetajad paberivabaks“ kasutasüsteemi rakendamine täise mahus, Veebivenna konkurss, Geeandgee projekt (arvuti õpetamine lapselt vanavanemale); Raamatukogu ja IKT koostööprojekt (otsinguvõistlused); Koostöö erinevate ainete vahel läbi referaadi, esitluse ja video. Tiigrihüppe läptoppide jagamine õpetajatele; uus kursus: installeerimine ja arvutihooldus; interneti turvalisuse alane koolitus lapsevanematele

2009-2010 Õpilasajaleht veebis, TurvaLan „Tähed särama“ projekt (üritus 14 Tallinna koolile, 120 osalejat + 30 õpilasest korraldajat; 40 õpetajat üle Tallinna); Sisehindamine e-põhise infovahetusega; Pikapäeva meediavahendite muretsemine (Nintendo Wii); kooli infokalendri avamine; tasemetestid informaatikas (meie idee tervele linnale rakendamiseks); kooli saabuvad dokumendikaamerad

2010-2011 Liitumine Sõle PK on tõstnud koolis kasutatava tehnika arvu drastiliselt, Linuxi laborid, tööle asub Petri Asperk. Pelgulinna Gümnaasiumi õpilased osalevad Targalt Internetis programmis. Petri Aperk juhib teadusklassi projekti.

2011-2012 uus kooliveeb, õppetoolide blogid, Koolide Infosüsteemi reaalne kasutuselevõtt, alustatakse Microsoft Partnerid koolis etevõtmisega kui ka Elisa Eesti mobiiliprojektiga. Ellu viiakse kooli WiFitamine (Wifi päev) kui ka Tarkraamat projekt koostöös Tiigrihüppe SA. Osaletakse ka eTwinningu projektides, Arvuti kasutamine uurimustöös pilootimisel koostöös Tallinna Ülikooliga. Igal õpilasel alates 5es klass on oma SkyDrive konto ja kooli e-mail.

2012-2013 alustavad robootika ja mobiilitehnoloogia ringid ja valikained. Tööle asub Tiina Nõges. Kooli saabuvad ka algklassidele õpilabori arvutid kui ka alustatakse ühsprojektiga Eesti-Soome vahel matemaatika õppeaine elavndamiseks läbi arvutikasutuse. Osaletakse Eitsa e-õppe nädala ettevalmistustegemistes. Pilooditakse erinevaid Eitsa ja Tiigrihüppe IKT kursuseid koos õpetajatega. Õpilased võidavad erinevaid IKT alaseid auhindu sh. Eeneti joonistusvõistlusel jne. 8. klass korraldab loovtöö raames Kinecti tantsumängude võistluse. Arvutiõpetajad osalevad erinevates eesti kui ka välismaa koolitustes (Microsoft, Usa saatkond TEA IREX).


2013-2014 on kõikides klassides projektor ja arvuti õpetajale kasutada. Kooli Wifi levib 90% ruumides. Oktoobri alguseks saabuvad kooli 25 tahvelarvutit, mis võetakse kasutusse algklassides ja loodusainetes (TH projekt). Kool saab e-ohutuse alase pronks-tunnusmärgi InSafe projektist (eSafety Label). Kooli külastavad erinevad eksperdid, külalised, erinevate rahvaste televisioonid - kõikidel üks ja sama eesmärk, viia oma kogukonda kaasa ja tutvustada ka rahvusvaheliselt  Pelgulinna gümnaasiumi innovaatikat ja nutikust IKT rakendamisel kooliellu. Ellu rakendub ka HEV pilveteenused klassijuhatajale ja HEV koordinaatorile. Koolis õpivad välja TLÜ Hariduskoostöö keskuse praktikandid, osaletakse TLÜ Learnmix e-õpiku loomise projektis. Avatakse ka e-õppe kursused interneti ohutuse, arvuti kasutamise uurimustöö osas. 


2014-2016 oleme tegelenud tugevasti digipöördega terves koolis. Algõpetuses toimivad ainetundide sees robootika ja progammeerimine. Nutiseadmed ja sülearvutid on kasutuses pea igas õppeaines. Alates 2015 toimib koolis ka animatsiooni kursus, mida juhib Sondra Lampmann. Samuti ei saa mainimata jätta, et 2015 vahetati välja ka kõik õpetajate lauaarvutid. Osaleme Eesti2.0 projektis, kus kooli saabus 3D printer. Osalesime UK Saatkonna, Vaata Maailma ja Transferwise projektis, kus kooli saabusid 15 Raspberry Pi-d. Oleme ellu viinud Tallinna Haridusameti projektist Digimõte saadud tahvelarvutitega koostöös Ehte Humanitaargümnaasiumiga Põhja-Tallinna Nutitsirkuse projekti. Koostöös HITSA Progetiigri ja Tallinna Ülikooli ja ka teiste partneritega (Innove, Tallinna Haridusamet, erinevad ministeeriumid ja saatkonnad, EAS) tutvustame laiemale üldsusele Eesti head IKT haridust ehk külalisi tuleb ikka uksest ja aknast! Ja olime üks eestvedajad Tallinna Nutikuu 2016 korralduses  www.haridus.ee/nutikuu

No comments:

Post a Comment