Tuesday, April 22, 2014

Savilla Banister Ameerikast

Meie kooli külastab USA saatskonna programmi raames Ameerika õppejõud Bowling Green Ülikoolist.

Info Savilla seiklustest Eestis:
Kohtumistel õpilastega on olnud teemaks tehnoloogia kasutamine koolis ja kodus; elu Ameerikas ja ametid, karjäär.