Friday, October 6, 2017

Külalised Lätist

Täna külastas meid partnerkooli juhtkond Lätist - Riga English Grammar School. Järgmisel kahel aastal toimub Erasmus+ koostööprojekt Eesti-Läti ja Itaalia vahel. Kaasatud on gümnaasiumiklassid ja õpetajad. Teemaks: keeleõpe läbi erinevate õppeainete. Oleme põnevil!