Monday, April 30, 2018

Rahvusvahelistumise koolituselt Euroopast

Pelgulinna Gümnaasiumi selleaastased Erasmus+ koolitused: "Pädevuste arendamine muutunud õpikäsituse elluviimiseks". Toetus on saadud SA Archimedese Erasmus+ õpilähetuse programmist K1 projektist. Õpetajad koolituvad e-testimises, rahvusvahelistumises, digipöörde ja IKT kasutamisel erinevates õppeainetes sh. kunst.

  • How to make your school more international - Birgy Lorenz

Frank Schmitz, endine koolijuht Hollandist, toob välja, et näiteks rahvusvaheline koostöö on oluline eelkõige õpilastele, kes peavad tulevikus asuma tööle teistsuguses keskkonnas kui nende vanemad praegu. Noored peavad olema globaalsed maailmakodanikud, kes oskavad töötada inimestega Uruguaist Ameerikani. Mida varem me pakume õpilastele rahvusvahelisi võimalusi, seda kergem neil on.
Noorema generatsiooni koolitaja Spasija Makedooniast peab oluliseks, et kool vaataks asju Euroopa vaatest, nii saab pakkuda kõikidele parimat haridust ja karjäärivõimalusi üle maailma. Koolid peaksid õpetajaid toetaama ja valdama piisavalt ka rahvusvhaelise koostöö juriidilist poolt. 
Kursus „Make your school more international“ toimub igal aastal kolm korda ja toob kokku aastas üle 100 õpetaja ja koolijuhi (https://www.euneoscourses.eu/). 
https://koolielu.ee/info/readnews/556085/rahvusvahelistumise-koolituselt-euroopast


Saturday, April 21, 2018

Clil projekt

Pelgulinna Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad osalevad Erasmus+ CLIL keeleõppe projektis, mille raames juba külastati Lätit, ootame ise külalisi novembris ja järgmise aasta kevadel külastab meie esindusmeeskond ka Itaaliat. https://sites.google.com/view/clil Projektis osalevad õpetajaid on küll palju, aga õpilastega Lätis käisid Ave SaarJohanna Bome ja Kristjan Kruus.Thursday, April 19, 2018

Droonishow

Neljapäeval, 19. aprillil, kell 15.00 toimub Tallinna Nutikuu raames Pelgulinna Gümnaasiumis praktiline droone tutvustav üritus "Aeg lendab nagu droon", kuhu on oodatud kõik kogukonnaliikmed Pelgulinna ümbrusest (Pelgulinna Gümnaasiumi ja naaberkoolide õpilased, õpetajad, huvijuhid, lapsevanemad, vanaemad vanaisad). Üritusel räägitakse droonide tulevikust hariduses ja maailmas üldiselt. Lisaks saavad osalised gruppidena osaleda kolmes erinevas töötoas, mida õpilased juhendavad.