Friday, December 16, 2016

Thursday, December 15, 2016

Õpilased Pelgulinna Gümnaasiumist võitisid 3D konkursil Tallinna Haridusameti piirkonnaauhinna

Eesti Informaatikaõpetajate Selts ja Eesti Tööõpetajate Selts kuulutasid septembris välja 3D omaloomingukonkursi kõigile Eesti koolidele, milles kutsuti üles õpilasi valmistama jõuluehteid CNC freespingi, 3D printeri, 3D pliiatsi või tikkimismasina abil. Konkursil osales 19 kooli ja kokku esitati peaaegu 100 tööd. Kõige enam võitlustöid laekus Voore Põhikoolist - pea iga kolmas võistlustöö oli nende kooli 10-15aastaste õpilaste meisterdatud. Kõige omanäolisemad ehted olid aga tehtud tikkimismasinaga. Ka zhürii sai enese suureks üllatuseks teada, et läänepool riputatatakse kuuse otsa kalu, mitte lumehelbed.

• Tallinna Haridusameti piirkonnaauhinnad jagunesid aga järgmiselt: individuaalsed auhinnad 3D pliiatsi näol saavad: Richard Lebrecht Gustav Adolfi Gümnaasiumist, meeskond: Oliver Järg, Kenneth Rohtlaan, Richard Vachtel Pelgulinna Gümnaasiumist, Vera Tolmatšova Tallinna Tõnismäe Reaalkoolist. Kooliauhinnad saavad Tallinna Ühisgümnaasium, Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Gustav Adolfi Gümnaasium, auhinnaks 3D printeri tooraine.


Mektory jõulupuul olevate ehete hulgast saavad oma lemmiku valida kõik maja külastajad. Jõulude ajal üllatatakse publiku lemmikut lisa-üllatusauhinnaga TTÜ Mektory Tehnoloogiakooli pere poolt.

3D jõuluehted ruulivad!

Digitark 10!

4D õpilased Digitarga 10 juubelil Kumu-s. Rääkisime nutikasutusest, vanadest mobladest ja õppimisest. Sai ka erinevatelt kuulsustelt autogramme:)57:34 https://digitark.ee/digitark-ee-live-ponevad-tehnoloogiateemad-otsesaates/

Tuesday, December 6, 2016

Lõuna-Korea külalised

Lõuna-Koera külalistele meeldisid meie kooli õpilaste ja õpetajate naeratavad näod, vaba ja avatud suhtumine ning loomulikult maailmapäevad!

Tutvustasime nutti ja itti ja kunsti ning muusikat ja tööõpetust. 
Monday, December 5, 2016

Beeboti kasutamine Sudokude lahendamisel

Matemaatika-loogika tund.

Teema: programmeeri ja nuputa. Põrandal on matt numbritega 1-6. Vali neist üks number ja programmeeri Bee-Bot selliselt, et ta jõuaks selle numbrini. Kui Bee-Bot jõuab numbrini, siis on programmeerimine õnnestunud ja võid võtta selle numbri järgi nuputamislehe, mis tuleb lahendada.

Kui ülesanne on lahendatud, siis valid järgmise numbri, milleni jõudmiseni tuleb Bee-bot programmeerida. Jõudes numbrini tuleb võtta vastava numbriga nuputamisleht ja see lahendada. Jätka, kuni oled lahendanud kõik 6 nuputamisülesannet. Paaristöö.

õp. Kaire KukkSaturday, December 3, 2016

Head jõulaega


Pelgulinna õpetajad ja õpilased robotexil

Robotex on üks suur robootika ja tehnoloogia võistlus-mess Eestis, mida korraldavad TTÜ, TÜ ja HITSA. Osalesime meiegi sellisel ettevõtmisel ja olime osa 16 000 külalisest.

Üritus on seepärast eriline, et seal toimus sellel aastal väga palju võistluseid, kus said osa võtta ka lasteaiast alates. Kokku oli üle 1200 roboti, mis teeb sellest Euroopa suurima robootikaürituse. Järgmisel aastal planeeritakse olla maailmas suurima ja saada ka Quinessi rekordite raamatusse.

Meie õpilased täitsid robotexil ka töölehti:Õpetaja Tiina NõgesKüberpähkli võistlus oli sellel korral loodud Birgy Lorenz-i kaasabiga
We-Do ja matemaatika-loogika tunnid

Pelgulinna Gümnaasiumis toimuvad juba aastaid matemaatika ja loogika tunnid, milles on oma osa ka algelisel robootikal. Toimuvad tegevused kasutades Lego We-Do-d. 

Piltidel: Lego MoreToMath, 3.kl mat-loog tund, tulpdiagramm, peegelpilt. 
Liblika ehitamise kaudu mõiste selgitamine ja mõistest aru saamine.
Thursday, November 24, 2016

Uue meedia ja väärtuste töötuba - 4 kooli koostöö Ehte Humanitaargümnaasiumis

Muutunud uues maailmas on väga olulisel kohal privaatsus, teadlikkus digitaalsest ohutusest, olemisest maailmakodanik. Kõik see puudutab noori väga - mis on sotsiaalmeedias head ja ka mis ei ole nii hea. Me peame selles uues maailmas olema enam paindlikud, avatud ja arvestama teisega - nii erinevate rahvuste vahel kui ka lapsed täiskasvanutega ning vastupidi.

Õpilased töid näiteid ja arutlesid kuidas olla turvalisem ja kuidas seda oskust ka teistega jagada.

Pädevused:

 • kultuuri- ja väärtuspädevus - teadvustada oma väärtushinnanguid;
 • sotsiaalne ja kodanikupädevus - teada ja järgida ühiskondlikke väärtusi ja norme; austada erinevate keskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, religioonide ja rahvuste omapära; aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel;
 • enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; analüüsida oma käitumist erinevates olukordades; käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise; lahendada suhtlemisprobleeme;
 • õpipädevus - analüüsida oma teadmisi ja oskusi, motiveeritust ja enesekindlust ning selle põhjal edasise õppimise vajadusi;
 • matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus - mõista loodusteaduste ja tehnoloogia olulisust ja piiranguid; kasutada uusi tehnoloogiaid eesmärgipäraselt;
 • digipädevus - kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelu.


Monday, November 21, 2016

Raspberry Pi ja Tiina Nõges

Raspberry Pi on pisike, pangakaardi suurune, aga väga võimekas arvuti. Seda kasutatakse paljude tavaarvutigagi tehtavate toimingute jaoks. HITSA koolitusel „Raspberry Pi algajatele“ saab teada, kuidas miniarvutit kasutada loodus- ja reaalainetes.

Loe edas, mida Tiina Nõges asjast arvab: 

https://koolielu.ee/info/readnews/525052/raspberry-pi-algajatele

Friday, November 11, 2016

Hollandi koolijuhid Pelgulinnas

Täna külastasid meid 14 Hollandi koolijuhti.

Nähti tunde, kuulati kuidas IT töötab ja arutleti koolijuhtidega meilt ja Ehte Humanitaargümnaasiumist, et kuidas maailmas haridusel läheb ning midagi üksteiselt õppida. 

Monday, November 7, 2016

Külalised Weps.ee

Täna külastasid meid Weps.ee tegijad.
Tegemist on vahva uue StartUppiga, kes lubab maaima muuta veebilehtede tegemises.

I generatsioon - HTML
II generatsioon - löödi lahku sisu, raamid ja disain
III generatsioon - sisuhaldused
ja nüüd on toimunud ka revulutsioon sisuhalduste kasutamises
a. Wordpress laadi keerulised massivsed süseemid, mis on sobilikud suurfirmadele
b. Lihtsad veebilahendused, milles ise disainid lohistades ja kukutades: nt Weebly
c. Automatiseeritud lahendused, milles nagu vestled robot-inimesega, kes sinu vastuste peale loob sobiliku One-pager lahenduse. Siia hulka kuulub ka Weps.

http://weps.ee/

11. klassi õpilased testisid keskkonda täna, järgmine nädal on 10. klassi kord.

Mõtteid, mis tekkis:

 • lihtne, isegi liiga lihtne
 • kiire
 • loogiline
 • oli huvitav
 • meeldis!Wednesday, November 2, 2016

PG 5 tärni!

Pelgulinna Gümnaasium pälvis tunnustuse - digitaalselt aktiivne kool - kuldtase.
Selle tunnustuse pälvisid Eestis veel 26 kooli. 
Loe lähemalt siit - kliki siia
Meccano roboti tervitus - kliki siia

uus 3d printer

Uus õpilane Prusa i3, 3Dprinter alustab õppetööd arvutklassis 1. Byroomaailm selgitab, õpetajatele, millised on uue õpilase oskused ja vajadused.Friday, October 21, 2016

Uchida külastus

Pilte Jaapani firma Uchida ja sõprade külastusest