Thursday, October 29, 2015

Birgy Lorenz Madriidis: Eesti IT haridus ruulib!

Madriids toimuv UK Bett laadi üritus "SIMO"
Birgy Lorenz esindas seal Pelgulinna Gümnaasiumit ja Eestit:

Eesti Ikt haridusest koolis, progretiiger, robootika, digipööre. Reklaamitud ka e-residentsust! 
http://elblogdesimoeducacion.es/birgy-lorenz/


Wednesday, October 21, 2015

Nutitsirkus võitis

Uuenduskonkursi „Digimõte“ võitis "Põhja-Tallinna nutitsirkus"

Auhinna andis võitjatele üle Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja Tanel Keres, selle võttis vastu Pelgulinna Gümnaasiumi õpetaja ja arendusjuht Birgy Lorenz (foto: Terje Lepp)
Projektis osalevad 4.-5. klasside õpilased ja õpetajad Pelgulinna Gümnaasiumist ja Ehte Humanitaargümnaasiumist. Esimeseks sihtrühmaks on oma kooli õpilased, õpetajad ja lapsevanemad, ning järgmisena partnerid Põhja-Tallinna haridusasutustest ja Eesti Pensionäride Ühenduste Liidust.
Projekti raames luuakse õpiveeb, materjalide kogu, nutitsirkuse etendus ning kogutakse kokku mõtted, kuidas digipööret koolides ellu viia.
Projekti kõige suuremaks ja väljapaistvamaks eesmärgiks on aga korraldada nutitsirkuse teavitusüritus kõikides Põhja-Tallinna haridusasutustes ja ka vanaemadele-vanaisadele läbi Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu.
Pilootprojektis osalevad õpilased õpivad looma õpisisu (pilte, videoid jne), saavad kogemused nutitehnika kasutusest ainetunnis ning jagavad saadud mõtteid ja kogemusi edasi teistele.
Õpetajad õpivad projekti käigus juhendama õpilasi nutivahenditega, looma ja uurima uusi õpiobjekte ja õpilugusid, aitama õpilastel läbi viia nutitsirkuse etendust.
Žürii tõi selle projekti puhul välja järgmist:
  • uudsed tegevused, kuidas kasutada digitehnikat koolis nii, et see on õpilastele põnev, samuti välismaailmale,  
  • hea viis Eesti elukestva õppe strateegias 2020 kirjeldatud digipöörde praktiliseks rakendamiseks koolis ja selle viimine laiema üldsuse ja eri vanusegruppideni, nagu on eesmärgina kirjas ka strateegias,
  • Pelgulinna Gümnaasiumi digipöörde kogemuse laiendamine koos tõelise integratsiooniga õhinapõhisel viisil,
  • on mõeldud, kuidas kaasata kogukonda ja tutvustada projekti tulemusi laiemalt, sh teistele õpetajatele, ning kuidas nutiseadmeid õpetöös efektiivselt kasutada.
http://www.tallinn.ee/est/haridus/Uudis-IKT-konverentsil-autasustati-uuenduskonkursi-Digimote-voitjaid


Friday, October 16, 2015

Thursday, October 15, 2015

Külalised Lõuna-Koreast

Täna külastasid meie kooli külalised Lõuna-Koreast, kes tutvusid jälle IT õpetamise kui ka üleüldise hariduskorraldusega Eestis


Petri Asperk Hispaania partnerite juures koolitusel

Pelgulinna Gümnaasium osaleb Erasmus + koolituste sarjas.

Projekti info: http://www.pelgulinna.edu.ee/peaveeb4/index.php/oppetoeoe/33-erasmus

Esimesele koolitusele läks Petri Asperk.
Koolitus toimub Hispaanias, Huelvas ning teemaks on parem IKT ärakasutus tundides.
Koolitusi viib läbi Inercia Digital
https://www.facebook.com/inerciadigital?pnref=story
Artikkel saksa ajakirjas

Thursday, October 1, 2015

Külalised Taanist Erasmus +

Täna külastasid Archimedese poolt meie kooli Erasmus + programmi raames Taani koolide õpetajad ja koolijuhid, haridusametnikud.

Räägiti kooli IT juttu kui ka kujundava hindamise teemat.
Eesti koolide innovaatika ja filosoofia on Taani koolidee eesmärkidele üha enam sarnanev.

Külalised minisid ära Pelgulinna kooli vaba õhkkonna ja õnnelike laste rõõmsad näod.


Palju õnne Petri ja Heidi!

Õp Petri Asperk pälvis aasta innovaatilise õpetaja auhinna!
Palju õnne ka meie poolt!

http://www.tallinn.ee/est/haridus/Tallinn-tanab-ja-tunnustab-opetajaid-galaohtuga-Nordea-kontserdimajas


Samamoodi põlvis Noore õpetaja tunnustuse Heidi Tark!