Saturday, September 8, 2012

Jüri Art - minu metoodiline kogemus

Meie kooli kunstiõpetaja Jüri Mäemat on saanud tunnustuse Tiigrihüpps Sihtasutuse konkursil "Täna samm - homme teine".

Õpiveebist leiab lugematul hulgal õpilaste töid, mõtteid kuidas muuta kunstitund atraktiivseks ja huvitavaks.

http://maemat.blogspot.com/

Jüri ise:P
Autor: Annely Nguien Thien 2009


 

Matemaatikaprojekti algus

Pelgulinna Gümnaasium osaleb sellel aastal rahvusvahelises koostööprojektis e-Math Project. Tallinnast osaleb selles kaheksa kooli, koostööparnteriteks on Soome koolid ja ülikoolid.

Projekti koordineerib ja juhib matemaatikaõpetaja Ülle Vent.
6.09 katsetasime esimest korda kuidas toimuks gümnaasiumi õpitund arvutitega.

Facebookis leiab infopesa https://www.facebook.com/#!/emathproject

Meile tundub, et läks igatahes hästi!

 

Kasutatavad vahendid ja õpikeskkonnad

Üldised IT teenused Pelgulinna Gümnaasiumis:

 • www.outlook.com  - igal õpilasel on oma postkast, klassi list, grupitöövahendid jne.
 • Klassi kasutaja (rühmakasutaja) arvutisse sisselogimiseks
 • Moodle kasutaja (vastavalt õpetajate tellimusele)
 • Kohaliku serveri kasutaja (veebimeedia kursus)

Petri Asperk kasutab: http://pgmobiil.blogspot.com/
õpetajaga kontakt: petri.asperk@pelgulinna.edu.ee


Tiina Nõges kasutab: Moodle õpisüsteemi
õpetajaga kontakt: tiina.noges@pelgulinna.edu.ee


Birgy Lorenz kasutab:
 • Arvuti kasutamine uurimustöös www.lepress.net/2012pelgu
 • Mobiiliprojekt koostöös Elisa Eesti: www.pelgulinna.tln.edu.ee/mobla
 • Arvutimeedia kursuse materjalid: http://pgarvgraaf.blogspot.com/
 • Lisaks: Facebook kogukonnad, Wordpress, Google Sites, kohalik server
 • TurvaLan projekt: http://fame.pelgulinna.tln.edu.ee/turva/
 • Projekt Tarkraamat: http://tarkraamat.blogspot.com/
 • Vanad informaatika materjalid: http://www.pelgulinna.tln.edu.ee/pelgukool/

 • õpetajaga kontakt: birgy.lorenz@pelgulinna.edu.ee

  Ajalugu


  IT alane ajaarvamine Pelgulinna Gümnaasiumis

  2000 12-kohaline arvutiklassi valmimine, arvutiõpetuse ja informaatika sisseviimine tunniplaani; kooliveebi valmimine

  2001 Kooliveebi viimine dünaamilisele lahendusele, õpilastele erinevad konkursid (kujundusalased) traditsiooniga alustamine; direktor saab läptopi, tööle asub Birgy Lorenz

  2002 Võrgupidude traditsiooniga alustamine, uus õppeaine: arvutigraafika; skanneri ostmine

  2003 Intraneti valmimine, abikeskkonna loomine klassijuhatajatele, kooli foorumi valmimine (sh. foorum kui õpikeskkond kasutamine); kooliveebi uuendamine sisuhaldus Joomla peale

  2004 Klassiveebide konkurss, õpetajatel on võimalik kasutada laenutuseks liikuvat projektorit ja läptoppi, esimene digitahvel, veebikaamera, digilaud koolis; informaatika tasemetöödes edukas osalemine

  2005 ekooliga liitumine, õpikeskkond VIKO kasutuselevõtt; koolis levib Wifi; esimene informaatika koolieksam, printimissüteemi parendamine (liikudes ühiskasutuse kui ka paberivabama kooli poole)

  2006 erinevad pildipangad, kooliveebi alamveebide loomine (kunst, sport); kohustuslik epost õpetajale, infolistid; listide loomine õpilastele; vastuvõtu eelregistreerumine läbi e-ankeetide, aruandluse süsteemi rakendamine e-vahendite näol; Olümpia ülekanded saalis suurel seinal tervele õpilaskonnale; uus õppeaine: veebimeedia

  2007 „Paberivaba kool“ projektiga alustamine (juhtkond paberivabaks); ainekomisjonide blogidega alustamine (üleviimine); õpetajate IKT alased koolisisesed koolitusplaani alusel; Aastaraamatu (lennuraamatu ja cd) traditsiooni sisseseadmine; IBM KidSmart Arvutite toetus (10 arvutit) ekooli foorumi ja tunniplaani võimalustest loobumine; 32-kohalise arvutiklassi loomine, pooled klassiruumid on varustatud arvutitega; uus kursus 3d-audio-video; liitumine Microlink AS lahendustega koolidele; õpilaste edukas osalemine erinevates IT ja meediaprojektides (osalemise alustamine, varemalt ei osaletud koolivälistes ettevõtmistes, vaid korraldati vastavaid asju majasiseselt); rahvusvaheline suhtlus 4 erineva maa vahel (Eesti, Shotimaa, Hispaania, Rumeenia);

  2008 -2009 Kooli Youtube keskkond, KIS pilootimisega alustamine, Paberivaba kool „Ainekomisjonid ja õpetajad paberivabaks“ kasutasüsteemi rakendamine täise mahus, Veebivenna konkurss, Geeandgee projekt (arvuti õpetamine lapselt vanavanemale); Raamatukogu ja IKT koostööprojekt (otsinguvõistlused); Koostöö erinevate ainete vahel läbi referaadi, esitluse ja video. Tiigrihüppe läptoppide jagamine õpetajatele; uus kursus: installeerimine ja arvutihooldus; interneti turvalisuse alane koolitus lapsevanematele

  2009-2010 Õpilasajaleht veebis, TurvaLan „Tähed särama“ projekt (üritus 14 Tallinna koolile, 120 osalejat + 30 õpilasest korraldajat; 40 õpetajat üle Tallinna); Sisehindamine e-põhise infovahetusega; Pikapäeva meediavahendite muretsemine (Nintendo Wii); kooli infokalendri avamine; tasemetestid informaatikas (meie idee tervele linnale rakendamiseks); kooli saabuvad dokumendikaamerad

  2010-2011 Liitumine Sõle PK on tõstnud koolis kasutatava tehnika arvu drastiliselt, Linuxi laborid, tööle asub Petri Asperk. Pelgulinna Gümnaasiumi õpilased osalevad Targalt Internetis programmis. Petri Aperk juhib teadusklassi projekti.

  2011-2012 uus kooliveeb, õppetoolide blogid, Koolide Infosüsteemi reaalne kasutuselevõtt, alustatakse Microsoft Partnerid koolis etevõtmisega kui ka Elisa Eesti mobiiliprojektiga. Ellu viiakse kooli WiFitamine (Wifi päev) kui ka Tarkraamat projekt koostöös Tiigrihüppe SA. Osaletakse ka eTwinningu projektides, Arvuti kasutamine uurimustöös pilootimisel koostöös Tallinna Ülikooliga. Igal õpilasel alates 5es klass on oma SkyDrive konto ja kooli e-mail.

  2012-2013 alustavad robootika ja mobiilitehnoloogia ringid ja valikained. Tööle asub Tiina Nõges. Kooli saabuvad ka algklassidele õpilabori arvutid kui ka alustatakse ühsprojektiga Eesti-Soome vahel matemaatika õppeaine elavndamiseks läbi arvutikasutuse. Osaletakse Eitsa e-õppe nädala ettevalmistustegemistes. Pilooditakse erinevaid Eitsa ja Tiigrihüppe IKT kursuseid koos õpetajatega. Õpilased võidavad erinevaid IKT alaseid auhindu sh. Eeneti joonistusvõistlusel jne. 8. klass korraldab loovtöö raames Kinecti tantsumängude võistluse. Arvutiõpetajad osalevad erinevates eesti kui ka välismaa koolitustes (Microsoft, Usa saatkond TEA IREX).


  2013-2014 on kõikides klassides projektor ja arvuti õpetajale kasutada. Kooli Wifi levib 90% ruumides. Oktoobri alguseks saabuvad kooli 25 tahvelarvutit, mis võetakse kasutusse algklassides ja loodusainetes (TH projekt). Kool saab e-ohutuse alase pronks-tunnusmärgi InSafe projektist (eSafety Label). Kooli külastavad erinevad eksperdid, külalised, erinevate rahvaste televisioonid - kõikidel üks ja sama eesmärk, viia oma kogukonda kaasa ja tutvustada ka rahvusvaheliselt  Pelgulinna gümnaasiumi innovaatikat ja nutikust IKT rakendamisel kooliellu. Ellu rakendub ka HEV pilveteenused klassijuhatajale ja HEV koordinaatorile. Koolis õpivad välja TLÜ Hariduskoostöö keskuse praktikandid, osaletakse TLÜ Learnmix e-õpiku loomise projektis. Avatakse ka e-õppe kursused interneti ohutuse, arvuti kasutamise uurimustöö osas. 


  2014-2016 oleme tegelenud tugevasti digipöördega terves koolis. Algõpetuses toimivad ainetundide sees robootika ja progammeerimine. Nutiseadmed ja sülearvutid on kasutuses pea igas õppeaines. Alates 2015 toimib koolis ka animatsiooni kursus, mida juhib Sondra Lampmann. Samuti ei saa mainimata jätta, et 2015 vahetati välja ka kõik õpetajate lauaarvutid. Osaleme Eesti2.0 projektis, kus kooli saabus 3D printer. Osalesime UK Saatkonna, Vaata Maailma ja Transferwise projektis, kus kooli saabusid 15 Raspberry Pi-d. Oleme ellu viinud Tallinna Haridusameti projektist Digimõte saadud tahvelarvutitega koostöös Ehte Humanitaargümnaasiumiga Põhja-Tallinna Nutitsirkuse projekti. Koostöös HITSA Progetiigri ja Tallinna Ülikooli ja ka teiste partneritega (Innove, Tallinna Haridusamet, erinevad ministeeriumid ja saatkonnad, EAS) tutvustame laiemale üldsusele Eesti head IKT haridust ehk külalisi tuleb ikka uksest ja aknast! Ja olime üks eestvedajad Tallinna Nutikuu 2016 korralduses  www.haridus.ee/nutikuu

  Pelgulinna Informaatika pesa

  Tere tulemast!

  Pelgulinna Gümnaasiumis õpetavad säravad informaatikaõpetajad:

  Petri Asperk on nii algklassi kui ka arvutiõpetaja. Samamoodi alustab ta 2012 aastal mobiilitehnoloogia kursusega nii ringitunnina väikestele kui ka valikainega gümnaasiumis. Tegemist on suurepärase suhtlejataga ja tõusva tähega Eesti haridusmaastikul arvutiõpetajate vallas. Petrit tunnustati 2015 aastal Tallinna aasta Innovaatilise õpetaja tiitliga. Alates 2016 aastast korraldab Petri ja tema klass Nutitsirkust. 2017 aastast viib Petri läbi ka droonimatkaringi.
  http://nutitsirkus.blogspot.com.ee/
  http://nutitund.blogspot.com.ee/

  Birgy Lorenz on aastate pikkuse õpetajakogemusega (nii kunst kui arvuti). Birgy tegeleb nii arvutimeedia kui ka uurimustööde aluse kursustega, samal ajal on ta ka Pelgulinnas IT-arendusjuht. Enamasti on tema hobiks interneti ohutuse teemalised tegevused. Kuulsust on kogunud projektid TurvaLan, Microsofti Rajaleidja kool - sellega on toodud kool kaardile mitte ainult Eestis, vaid ka Välismaal. 2010 on saavutatud aasta e-õppe auhind Euroopas ja 2011 määrati Birgy ka Aasta õpetajaks. Birgy juhtis Tallinna Informaatikaõpetajate ainesektsiooni kuni 2015 kevad. Praegu on ta jätkuvalt Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi juhatuse liige ja Tallinna/Harjumaa Progetiigri võrgustiku aktivist.

  Dagne Press - alustas Pelgulinna Gümnaasiumis toimetamist 2018 aastal meie mudliastega ehk 1.-4. klassiga. Dagne taust on noorsootöötaja ja ta õppis ka haridustehnoloogiks, seega ta toob meie tundidesse palju uusi trikke ja nippe ning rõõmu tegutsemisest.

  Kristjan Kruus alustas samuti tööd 2018 aastal ja tema vastutada on raske põhikooli ja gümnaasiumi ainetunnid, milles tuleb ennast proovile panna nii informaatikas, robootikas, programmeerimises, arvutigraafikas, aerokoolis (drooniõpe) kui ka küberkaitses. Õpetaja on aidanud mitmetel teistel kooldel jõuda erinevatele võistlustele nagu Robotex ja FLL, nii see juhtub nüüd ka meie kooliga.

  Erik Kuldkepp on meie kooli vilistlane ja huvijuht, kes viib õp. Petri Asperkiga läbi droonimatkaringi. Erika iatab korraldada ka tegevusi õpilastega, kõikide ürituste tehnilist korraldust õpilaste kaasabil.

  Kristi Saare on Noored Kooli projekti lõpetanud õpetaja, kes annab PGs inglise keele tunde. Vahepoeal andis ta ka arvutiklassis uurimustööde aluseid kui ka loovtööde tegemist.

  Kaire Kukk on meie kooli algõpetuse õpetaja, kes hakkab algklasside õpilastele 2015 aastast õpetama WeDo kasutamist. Tänaseks on sinna juurde lisandumas ka ozobot ja teised põnevad digi-tehnoloogia õpetamise vahendid.

  Kai Pata õpetab arvutiklassis uurimustööde aluseid kui ka loovtööde tegemist. Taustalt on ta Tallinna Ülikooli teadlane (haridus ja digi).

  Jüri Mäemat on kunstiõpetaja, kes kasutab ainetunnis palju erinevaid digiasju. Üle Eesti on saanud populaarseks tema Beeboti kui ka teised materjalid.

  Endised õpetajad:

  Heidi Tark oli algklasside õpetaja, kes kasutab oma õppetöös ka Raspberry Pi-d. Õpetaja oli Pelgulinna Gümnaasiumis tööl kuni 2017 aastani.

  Tiina Nõges oli kompetentne õpetaja mitmel tehnika valdkonna alal. Pelgulinna Gümnaasiumis aitab ta ka õpetajatel paremini IT-s hakkama saada. Tiina on toonud kaasa endaga uusi õpetamisvõimaalusi läbi e-õppe (Moodle) kui ka alustab 2012 aastal robootika kursustega nii väikestele kui suurtele. Informaatikat annab ta 1.-11. klassile. Tiina juhib ka Tallinna Informaatikaõpetajate ainesektsiooni alates 2015 sügis. Õpetaja oli Pelgulinna Gümnaasiumis tööl kuni 2017 aasta lõpuni.

  Samuti on 1-4(6). klassidele toimumas jagatud nutitunnid, kus kõik õpetajad kasutavad tahvelarvuteid. Pelgulinna Digipöörde projektist:
  http://pgdigi.blogspot.com.ee/
  http://pgnutikad.blogspot.com.ee/

  Kõik muud õpetajad kasutavad VOSKi või kooli laenutatavaid sülearvuteid.

  Tubli töö!