Thursday, December 11, 2014

Detsembris meedias ilmunud - Kanadas ja Hispaanias

Siin on kaks pikemat lugu Eestist. Esimene räägib meie koolist ja õpilastest, robootikast ja programeerimisest Eestis. Teine lugu on riigi teenustest ja e-koolist.

Ilmus Kanada Tvs: http://fya.tv/interviews-from-estonia/Ja Hispaanias ilmus ajalehes selline lugu: (soovitan lugemiseks kasutada Google Translatet).
kliki siia


Thursday, December 4, 2014

16. detsember külalised Jaapanist

Meie kooli jõulutralli ja arvutiklasse külastab 16. detsembril Jaapani delegatsioon. Kuna tegemist on tehnikahuvilistega, siis tulevad nad uurima kuidas meie kool kasutab oma igapäeva elus ja toimimises nutivahendeid, roboteid jne.

Kuna külalised astuvad läbi ka jõululaadalt, siis mõned Jaapani keelsed sõnad:

Konichiwa (hääldus konnichiwa) - tere
Arigato - aitäh

Siin aga on Tokyos asuva kooli jõulukuuse istutamine ja ehtimine. Kui sa täpsemalt vaatad, siis näed, et kuusk on ehitud meie lipu värvidesse. Kuuse kinkis Tokyos asuvale koolile meie enda president Toomas-Hendrik Ilves.

Tundub, et meil on Jaapaniga enam seost kui me arvatatagi oskasime.

Wednesday, December 3, 2014

Digipöörde projekt on lõppenud - aga see on ainult algus

Samsungi digipöörde projekt algklassides on läbi saanud.

Meie tublid tegijad: Reet Mõlder, Kaire Kukk, Kadrian Hiie, Heidi Tark, Petri Asperk, Tõnu Piibur!
Saavutatud publiku lemmiku staatus.

Pilte digipöörde lõpuürituselt Tallinna Lauluväljakult:


Saturday, September 27, 2014

IT murrab sisse ka teistesse ainetundidesse

Kunstiõpetaja Jüri Mäemat katsetas liitreaalsue appe tunnis ja oli sellest vaimustuses.

Täpsemalt saad lugeda siit:
http://maemat.blogspot.com/2014/09/avastame-liitreaalsust.html
Saturday, August 30, 2014

Uuendused tehnoloogiaõpetamises 2014-2015 kooliaastal

Alustades algusest ehk algklassidest on informaatikaõpetuse tunni toetuseks tunniplaanis ka tunnid, kus õpetaja saab enda kasutusse tahvelarvutid. Tegeletakse aineõpetuse väljakutsetega: eesti keel, loodus, matemaatika jne. See annab võimaluse klassiõpetajale väiksemas grupis rakendads 1:1 nutiseadmete kasutust.

Samamoodi külastavad meie kooli Talinna Ülikooli klassiõpetaja eriala hariodustehnoloogia praktikandid, kes toovad uusi tuuli ja mõtteid ülikooli rindelt.

Tehakse koostööd ka teiste tegijatega: Innove, Telda OÜ jt.

Kuna üks komplekt nutiseadmeid on liiga vähe, siis püüame neid üksteisega jagada nii, et kõik 1-4. (potensiaalselt 1.-6.) klassi klassiõpetajad saaksid kogemuse igas oma ainetunnis kasutada tehnoloogiaid, mis aktiveerib õpiasi, kasutada tagurpidi klassiruumi lahendust kui ka õpetada differentseeritult.

Ettevõtmine viiakse ellu ja tegevused kaardistatakse ning analüüsitakse Samusngi Digipöörde projekti raames. Tegevused edaspidi liiguvad meie igapäeva normaalse elu harjumusteks.


Eesmärgiks on saavutada digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.http://digipööre.ee/


Friday, August 29, 2014

Kooli on jõudnud EV3 robotid ja kosmosematt

EV3 robotid on need kõige uuemad robotid ja kosmosemissioon on see kõige lahedam tuleviku väljavaatega robootika kasutamise võimalus.

Seega hakkame meiegi, nagu teised koolid kosmost valltama!

Juhendaja õp. Tiina Nõges


Digipöörde meeskond koolitumas Mectory majas


Friday, August 22, 2014

Pelgulinnas toimus Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi Seminar

Õppeaasta alguses toimub alati erinevaid koolitusi. Seda ka sellel aastal.
Pelgulinna Gümnaasiumi arvutiklassides ja auditooriumis sai kogeda:
  • Robootika esimeses kooliastmes - Tiina Nõges
  • Kodu Game Lab programmeerimine - Petri Asperk
  • Liitreaalsus (augmented reality) - Anneli Rumm
Külalistena astusid esile ka Hitsa-st Andres Ääremaa, Nutilabor, Lasteka FLL meeskond ja robootika töövihiku ning videote projektijuht Janika Leoste. Samamodi sai katsuda Windowsi nutivahendeid.

Ettevõtmist toetas Microsoft.

Pilte:

Kodu Game Lab


Liitreaalsus


Robootika


Thursday, May 29, 2014

Tuesday, May 27, 2014

Kodu Game Lab progremisvõistlused

Meie kool on välja valitud European Schoolneti ja Microsofti koostööpartneriks Kodu Game Lab "maaletoojaks" Eestisse.

Tegutsevad:
Birgy Lorenz
Petri Asperk

Infot saad siit:
http://www.scoop.it/t/programming-with-kodu-programmeerimine-kodu-game-labiga

Petrist artikkel Koolielus
http://koolielu.ee/info/readnews/357401/petri-asperk-%E2%80%93-kodu-game-lab-entusiast-eestis


Monday, May 12, 2014

Videokonkursilt tunnustus

Johanna Aunpuu saab varsti tunnustuse Tallinna Haridusametilt konkursilt Tallinn Läänemere pärl. Soovime õnne!
Juhendaja Petri Asperk


Tuesday, April 22, 2014

Savilla Banister Ameerikast

Meie kooli külastab USA saatskonna programmi raames Ameerika õppejõud Bowling Green Ülikoolist.

Info Savilla seiklustest Eestis:
Kohtumistel õpilastega on olnud teemaks tehnoloogia kasutamine koolis ja kodus; elu Ameerikas ja ametid, karjäär.