Tuesday, October 27, 2020

LEGO robootika õppetöös

 

Pelgulinna Gümnaasiumi IKT suunatundide raames on meil kasutusel mitmeid robootikakomplekte. LEGO robootikaga tutvumisel alustame lihtsamate LEGO komplektidega nagu LEGO More To Math ja LEGO Education WeDo 1.0. 

LEGO More To Math komplekti jaoks on loodud ka töölehed erinevate ülesannetega. Peamiselt arendavad need ülesanded õpilaste loogilist mõtlemist, ruumilist taju ja matemaatilisi oskuseid. 

LEGO Education WeDo 1.0 komplektidega saavad õpilased esmased kogemused ja teadmised programmeerimise valdkonnas. Juhendite järgi on võimalik ehitada toredaid liikuvaid roboteid ning neid juhtme abil arvutiga ühendades liikuma panna või erinevaid tegevusi läbi viima. Komplektis on ka mõned andurid, mille abil loodud robotid saavad ümbritsevast keskkonnast teavet, et mõnda tegevust kas tegema hakata või tegevust peatada. Näiteks takistuse ilmnemisel peatuda. Programmeerimise keskkond on selle komplekti puhul laste jaoks lihtne kasutada ja värvilised koodiplokid teevad robotile käskluste andmise lõbusaks.  

Kui tutvus LEGO ehitamise põhimõtetega ning lihtsama programmeerimisega on tehtud ja põhiteadmised omandatud, oleme edasi liikunud LEGO WeDo 2.0 komplektide kasutamise juurde. Ka WeDo 2.0 baaskomplekti jaoks on tehtud mitmeid "Classroom projects" ehk klassiruumi projekte, mille abil on lihtne alustada erinevate robotite ehitamisega. Roboti kontroller (n-ö roboti aju) ühendatakse Bluetoothi abil tahvelarvutiga või ka sülearvutiga. Nende robotite puhul ei ole vaja arvestada segava juhtmega ning seetõttu ei ole piiratud ka nende robotite liikumine. 

LEGO WeDo 2.0 komplektid pakuvad rõõmu nii suurtele kui väikestele ehitajatele. Väiksemad saavad ammutada inspiratsiooni klassiruumi projektidest ja vanemad õpilased suudavad luua juba loovülesannetena erinevate töötavate mehhanismidega sõidukeid, masinaid või muid roboteid. 

Halloweeni eel ehitasid õpilased näiteks YouTube video põhjal toreda lendava nõia: 


    Andurit ja mootorit kasutades loodi köie küljes liikuv ahv: 

    Ühe ülesandena ehitati näiteks dinosaurus: