Tuesday, September 15, 2020

Põnevad mBot robotid koolitunnis

 

Mis on mBot?

mBot on kõik-ühes robootikaplatvorm Makeblockilt, millega on hea omandada esmane praktiline kogemus programmeerimises, elektroonikas, robootikas ja isetegemises. mBot sobib hästi robootikas alustavale lasteaialapsele, aga võib pakkuda tõsiseid STEM (Science/teadus, Technology/ tehnoloogia, Engineering/ inseneeria, Mathematics/ matemaatika) õppevõimalusi ka kooliõpilasele ja täiskasvanule.

mBoti juhib Arduino UNO-ga ühilduv mikrokontroller mCore ja seda on lihtne programmeerida. Nutitelefonis või - tahvlis saab kodeerida läbi Blockly põhise mBlock äpi (Android ja iOS). PC/Mac seadmetes saad valida eestikeelse Scratch 2.0'l põhineva vabavaralise mBlock graafilise kodeerimisliite või edasijõudnumatele mõeldud C/C++ Arduino arendusvahendite vahel (Insplay, 2020). 

Koolitundides tutvutakse kõigepealt mBot roboti tööpõhimõtetega, seejärel tegeletakse lihtsamate programmide loomisega (LED ekraani programmeerimine, tulede põlema panemine, heli esitamine, liikumine). Edasijõudnud saavad katsetada juba andurite ja kontrolleri koostööl põhinevate ülesannete lahendamist. mBot robotite kasutamine rikastab nii IKT-suunatunde kui ka matemaatika-informaatika lõimingutunde. 

    Õpilased teevad tutvust mBotiga, "puldiautod"

    Näidiskood

    Raja läbimine