Thursday, May 11, 2017

11.05 toimus MÕK-päev

Toimusid töötoad:

Töötuba 1: Oma tuba, oma luba
· Jüri Mäemat on pikaajaline kunstiõpetaja, kes on digi võtnud oma töös sõbraks – on need Beebotid või Ozobotid või mis iganes robotid – kõikidega ta teeb kunsti ja paneb kunsti tegema.
· Petri Asperk on arvutiõpetaja kui ka klassiõpetaja, kes on üle maailma tuntud eTwinner kui ka erinevate nuti ja programmeerimise, multimeedia (3D) innovaatikaprojektide läbiviijana. Ta võtab õpilased, paneb nad ise õpetama ja arenema ning toetab neid juhendajana ja mentorina.

Töötuba 2: Enam tehakse nõuga kui jõuga
· Anna Perova on loodusainete ja keemia õpetaja, kes aitab õpilastel realiseerida põnevaid loovtööprojekte nagu Loomaia otsingumäng, matk rabas jne.
· Kristi Saare on inglise keele õpetaja, kes alustab ainetundi lapates uudiste portaale ja tuues päriselu sündmusi õppetöösse. Ta on ka Exam Madness äppi autor, millega õpilased saavad põhikooli ja gümnaasiumi riigieksamiks ette valmistuda.

Töötuba 3: Aegamööda saab härg jänesele järele
· Veiko Klaan on põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kes pöörab palju tähelepanu toetava õpikeskkonna loomisele – tema klass ja kasutatav digiblogi moodustavad ühtse terviku. Ainetundides lastakse õpilastel indiviididena särada, toimub palju arutelusid, rollimänge jne. Kasutusel on mõistlikud lahendused nii uuest kui vanadest metoodikatest.
· Reelika Turi on gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kes toob uut lähenemist õpetamisele läbi Noored Kooli programmi. Tema tundides tuginetakse teaduslikule meetodile ja õppima õppimisele nii, et noor inimene võtab ise vastutuse.Wednesday, May 10, 2017