Tuesday, October 27, 2020

LEGO robootika õppetöös

 

Pelgulinna Gümnaasiumi IKT suunatundide raames on meil kasutusel mitmeid robootikakomplekte. LEGO robootikaga tutvumisel alustame lihtsamate LEGO komplektidega nagu LEGO More To Math ja LEGO Education WeDo 1.0. 

LEGO More To Math komplekti jaoks on loodud ka töölehed erinevate ülesannetega. Peamiselt arendavad need ülesanded õpilaste loogilist mõtlemist, ruumilist taju ja matemaatilisi oskuseid. 

LEGO Education WeDo 1.0 komplektidega saavad õpilased esmased kogemused ja teadmised programmeerimise valdkonnas. Juhendite järgi on võimalik ehitada toredaid liikuvaid roboteid ning neid juhtme abil arvutiga ühendades liikuma panna või erinevaid tegevusi läbi viima. Komplektis on ka mõned andurid, mille abil loodud robotid saavad ümbritsevast keskkonnast teavet, et mõnda tegevust kas tegema hakata või tegevust peatada. Näiteks takistuse ilmnemisel peatuda. Programmeerimise keskkond on selle komplekti puhul laste jaoks lihtne kasutada ja värvilised koodiplokid teevad robotile käskluste andmise lõbusaks.  

Kui tutvus LEGO ehitamise põhimõtetega ning lihtsama programmeerimisega on tehtud ja põhiteadmised omandatud, oleme edasi liikunud LEGO WeDo 2.0 komplektide kasutamise juurde. Ka WeDo 2.0 baaskomplekti jaoks on tehtud mitmeid "Classroom projects" ehk klassiruumi projekte, mille abil on lihtne alustada erinevate robotite ehitamisega. Roboti kontroller (n-ö roboti aju) ühendatakse Bluetoothi abil tahvelarvutiga või ka sülearvutiga. Nende robotite puhul ei ole vaja arvestada segava juhtmega ning seetõttu ei ole piiratud ka nende robotite liikumine. 

LEGO WeDo 2.0 komplektid pakuvad rõõmu nii suurtele kui väikestele ehitajatele. Väiksemad saavad ammutada inspiratsiooni klassiruumi projektidest ja vanemad õpilased suudavad luua juba loovülesannetena erinevate töötavate mehhanismidega sõidukeid, masinaid või muid roboteid. 

Halloweeni eel ehitasid õpilased näiteks YouTube video põhjal toreda lendava nõia: 


    Andurit ja mootorit kasutades loodi köie küljes liikuv ahv: 

    Ühe ülesandena ehitati näiteks dinosaurus: 


Tuesday, September 15, 2020

Põnevad mBot robotid koolitunnis

 

Mis on mBot?

mBot on kõik-ühes robootikaplatvorm Makeblockilt, millega on hea omandada esmane praktiline kogemus programmeerimises, elektroonikas, robootikas ja isetegemises. mBot sobib hästi robootikas alustavale lasteaialapsele, aga võib pakkuda tõsiseid STEM (Science/teadus, Technology/ tehnoloogia, Engineering/ inseneeria, Mathematics/ matemaatika) õppevõimalusi ka kooliõpilasele ja täiskasvanule.

mBoti juhib Arduino UNO-ga ühilduv mikrokontroller mCore ja seda on lihtne programmeerida. Nutitelefonis või - tahvlis saab kodeerida läbi Blockly põhise mBlock äpi (Android ja iOS). PC/Mac seadmetes saad valida eestikeelse Scratch 2.0'l põhineva vabavaralise mBlock graafilise kodeerimisliite või edasijõudnumatele mõeldud C/C++ Arduino arendusvahendite vahel (Insplay, 2020). 

Koolitundides tutvutakse kõigepealt mBot roboti tööpõhimõtetega, seejärel tegeletakse lihtsamate programmide loomisega (LED ekraani programmeerimine, tulede põlema panemine, heli esitamine, liikumine). Edasijõudnud saavad katsetada juba andurite ja kontrolleri koostööl põhinevate ülesannete lahendamist. mBot robotite kasutamine rikastab nii IKT-suunatunde kui ka matemaatika-informaatika lõimingutunde. 

    Õpilased teevad tutvust mBotiga, "puldiautod"

    Näidiskood

    Raja läbimine