Friday, January 20, 2017

Wednesday, January 18, 2017

õp Lorenzist sai doktor Lorenz

Täna, 18. jaanuaril kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Birgy Lorenz, kes uuris digitaalse ohutuse valdkonna arengut Eestis ning võimalusi tõsta kooliõpilaste ja neid toetavate täiskasvanute digiohutuse alast kompetentsi. Autor jõudis järeldusele, et Eesti vajab keskset lahendust küberhügieeni taseme tõstmiseks. Tänaseni on probleemile tähelepanu pööratud vaid vabatahtliku töö või Euroopa liidu toetusprogrammide abil.


Doktoritöö pealkiri on "A Digital Safety Model for Understanding Teenage Internet User's Concerns" ("Digitaalse ohutuse mudel mõistmaks teismelise internetikasutaja vajadusi") ja selle avalik kaitsmine toimub 18. jaanuaril kell 12 Tallinna Ülikoolis (ruum M-648, Uus-Sadama tn 5). Töö juhendaja on Tallinna Ülikooli dotsent Kaido Kikkas. Oponendid on Tallinna Tehnikaülikooli dotsent Rain Ottis ja Umeå Ülikooli lektor Elza Dunkels. Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA
Uurimustöö valmimist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja programm DoRa, HITSA programm Tiigriülikool, European Association of Technology Enhanced Learning, Tallinna Linna stipendium, Swedpanga ärieetika stipendium koostöös Tartu Ülikooli Eetikakeskusega, NATO Küberkaitsekoostöö Keskus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Tallinna ülikooli ja digitehnoloogia insitutuudi uuringufond.

E-õppe päev

23. jaanuaril on Pelgulinna Gümnaasiumis iseseisvat õppijat aktiviseeriv e-õppe päev. Sel päeval on õppetöö korraldatud lähtuvalt kooli õppekavas toodud üldpädevustest pöörates tähelepanu eelkõige erinevatele aktiivõppemeetodite kasutamisele, iseseisva töö oskuste arendamisele ja e-õppemeetodite (digipädevused) kasutamisele igapäevases õppetöös.
Klassijuhatajad koos aineõpetajatega korraldavad õpilastele õppepäeva kava ja õppijad tegutsevad vastavalt etteantud juhenditele.
Õpilased sel päeval tavapärase plaani alusel koolis ei viibi, vaid saavad oma ülesanded eelnevalt ja täidavad ülesanded etteantud kuupäevaks ja kellaajaks. Õpetajad toetavad ja nõustavad õpilasi e-posti või kokkulepitud õpikeskkonna (Moodle, e-kool, Õpiveeb) abil.
Sel päeval töötab kooli raamatukogu ajavahemikus 9.00-15.00, kus saab vajadusel kasutada raamatute ja teatmeteoste abi.

Thursday, January 12, 2017

Nutitundi!


Pelgulinna gümnaasiumis alustatakse talvelarvutite ja väikeste robotitega nutitunde juba 1. klassist. 2. klassist alates õpitakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT-d) juba põhjalikumalt. Fotol on arvutitunnis 6. klassi õpilased.

http://www.linnaleht.ee/781563/birgy-lorenz-julgustab-nutiseadmed-hariduse-heaks-toole-rakendama


Wednesday, January 11, 2017