Friday, April 29, 2016

E-õppe päev

Pelgulinna toimus esimene e-õppe päev!

Õpilastele anti iseseisvad ülesanded, mida võis teha nii kodus kui koolis. Kasutati nutiseadmeid kui ka digivahendeid.

E-õppe päeva mõte on selles, et nii õpilased kui õpetajad õpiksid omavahel kasutama e-kanaleid ja asju õppetöö eesmärgil iseseisvalt.

E-õppe päev on päev, kus õpilased õpivad läbi digitehnika ja koostöö.
E-õppe päev algab 8:00 ja kestab 4-5 tundi. Tegevused toimuvad kodus, abilisteks vanemad ja kaasõpilased läbi interneti, vajadusel saab abi ka õpetajalt (läbi interneti).
Osalevad kõik õpilased ja klassid.
E-õppe päeval tehtut hindab ja tagasisidestab klassijuhataja koostöös aineõpetajatega.

Ülesandeid on nii otsimise, probleemide lahendamise, e-testide vallast.
Õpilased täidavad ülesanded ära individuaalselt või grupiga, kasutades soovitatud vahendeid ja võimalusi. Olge loovad, kui ei saa teha ühe asjaga, siis saab teisega. Kui ei saa teha enda tehnikaga, siis kasutage sõprade, raamatukogu või tehke asju paaris-rühmas.
Õpilased kasutavad abivahendina internetis suhtlemist vastavalt klassis kokkulepitule - on see Facebook, TodaysMeet või E-kooli "teated" või midagi muud.

Kena e-õppe päeva!
PS! Kuna teeme seda kõike esimest korda, siis on kogemus uus nii õpetajatele kui õpilastele.
Kui kõik ei lähe nii nagu planeeritud, siis anname üksteisele andeks ja õpime sellest, kuidas asju paremini korraldada.
Aitäh juba ette!

Sunday, April 24, 2016

Pelgu õpetajad nutikoolitusel

21. aprillil kohtusid Tallinna ja Harjumaa vidinahuvilised ja teadlikud õpetajad HITSA nutiklassis, et tutvuda uute ja põnevate leidudega. Koolituse viis läbi Janika Leoste, tegevused olid praktilised ja asjalikud, koolitujaid tiivustas huvi uue vastu.


Friday, April 22, 2016

Euroopa koolide koolijuhid külas


Tallinna Ülikooli külalised, Euroopa koolide koolijuhid

Thursday, April 21, 2016

Eesti keele jutud

Tund: Eesti keel
Klass: 4a
Teema: jutu kirjutamine
Õpilane: Elis Põldma
Õpetaja: Sirli Siitsmann

Sajand hiljem koolimajas..

Kui Arno isaga kooli jõudis, olid tunnid juba alanud. Robot-majahoidja tervitas neid lahkelt ja palus Arnol hõljuktooli istuda. Arno...

Edasi loe juba siit:


Tuesday, April 19, 2016

STEM õpetajad

19.04 tulid meile Tallinna Ülikooli kaudu külla 28 STEM õpetajat. STEM on rahvusvaheline lühend inglise keelest Science, Technology, Engineering and Mathematics. Õpetajad külastasid koolis erinevaid ainetunde (Kaire Kukk ja Lego WeDo; Kadrian Hiie ja rahatarkus; Heidi Tark ja Raspberry ning peastarvutamine Pranglimises, arvutiklassides Tiina Nõges ja Petri Asperk koos paljude õpilaste ja 4c "õpetajatega". 

STEM õpetajad õppisid ka ise PicPac programmiga videoid tegema erinevatel füüsika teemadel ning kohtusid veel Asmo Villaku ja Timo Paniniga.