Thursday, May 21, 2015

Õpetajate vabalava

14. mail leidis Tallinnas energia avastuskeskuses aset esimene õpetaja vabalava, kus Pelgulinna gümnaasiumi õpetaja Petri Asperk etendas arvutiõpetuse tundi ning Haabersti vene gümnaasiumi õpetaja Liina Norit kandis publikule ette keelekümblusklassi matemaatikatunni.

http://opleht.ee/23079-opetaja-vabalava-uus-voimalus-tosta-opetaja-staatust/


Esimesena astus oma kolmanda klassi arvutitunniga üles Petri Asperk Pelgulinna gümnaasiumist. Ta esitas tunni moodsa teatrietendusena, kus näitlejad kaasavad publikut. Õpilased andsid pealtvaatajatele tahvelarvutid ehk nuhvlid ja hakkasid seal, kus vaja, selgitama, kuidas leida nuhvlist arendavaid mänge, muusikainstrumente (trummid, klaver, kitarr jne) ning matemaatikaülesandeid. Tunni lõpus harjutas publik laste juhtimisel nuhvlite abil rõõmsalt peastarvutamist.
Õpetaja Petri Asperki arvutitund. Hätta jäänud õppijale, psühholoog Voldemar Kolgale ruttas appi koguni kaks lapsõpetajat korraga.
Õpetaja Petri Asperki arvutitund. Hätta jäänud õppijale, psühholoog Voldemar Kolgale ruttas appi koguni kaks lapsõpetajat korraga.
Publikule meeldis eriti see, et õpetaja Asperk ei rääkinud kogu tunni jooksul ühtki sõna, kogu õpetajatöö tegid ära õpilased.
Kui publik tundis huvi, kas need kolmanda klassi lapsed on õpetanud nuhvlikasutust ka oma noorematele koolikaaslastele, selgus, et nad on õpetanud hoopis vanemaid klasse ja täiskasvanuid, näiteks konverentsil „Nutt tuleb peale”. Küsimusele, kas nad on valmis õpetama ka väärikate ülikoolis õppivaid vanaemasid-vanaisasid, kostis vastuseks üksmeelne „jah”. Sama üksmeelselt vastasid nad küsimusele, kas koolis on tore käia. Jah! Kui tunti huvi, kes nendest lastest tahab õpetajaks saada, vastas üks poiss, et tema kindlasti tahab, ja teisedki ei pidanud seda halvaks mõtteks.
Õpetaja Petri Asperk lisas omalt poolt, et kolmandale klassile on arvuti kasutamist õppetöös palju kergem õpetada kui näiteks 7. või 9. klassi õpilastele, sellepärast alustaski Pelgulinna kool digipööret just algklassidest. Täna kasutatakse Pelgulinna gümnaasiumis nutiseadmeid kunsti-, muusika-, matemaatika- ja muudes tundides.