Wednesday, January 18, 2017

E-õppe päev

23. jaanuaril on Pelgulinna Gümnaasiumis iseseisvat õppijat aktiviseeriv e-õppe päev. Sel päeval on õppetöö korraldatud lähtuvalt kooli õppekavas toodud üldpädevustest pöörates tähelepanu eelkõige erinevatele aktiivõppemeetodite kasutamisele, iseseisva töö oskuste arendamisele ja e-õppemeetodite (digipädevused) kasutamisele igapäevases õppetöös.
Klassijuhatajad koos aineõpetajatega korraldavad õpilastele õppepäeva kava ja õppijad tegutsevad vastavalt etteantud juhenditele.
Õpilased sel päeval tavapärase plaani alusel koolis ei viibi, vaid saavad oma ülesanded eelnevalt ja täidavad ülesanded etteantud kuupäevaks ja kellaajaks. Õpetajad toetavad ja nõustavad õpilasi e-posti või kokkulepitud õpikeskkonna (Moodle, e-kool, Õpiveeb) abil.
Sel päeval töötab kooli raamatukogu ajavahemikus 9.00-15.00, kus saab vajadusel kasutada raamatute ja teatmeteoste abi.

No comments:

Post a Comment