Wednesday, January 18, 2017

õp Lorenzist sai doktor Lorenz

Täna, 18. jaanuaril kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Birgy Lorenz, kes uuris digitaalse ohutuse valdkonna arengut Eestis ning võimalusi tõsta kooliõpilaste ja neid toetavate täiskasvanute digiohutuse alast kompetentsi. Autor jõudis järeldusele, et Eesti vajab keskset lahendust küberhügieeni taseme tõstmiseks. Tänaseni on probleemile tähelepanu pööratud vaid vabatahtliku töö või Euroopa liidu toetusprogrammide abil.


Doktoritöö pealkiri on "A Digital Safety Model for Understanding Teenage Internet User's Concerns" ("Digitaalse ohutuse mudel mõistmaks teismelise internetikasutaja vajadusi") ja selle avalik kaitsmine toimub 18. jaanuaril kell 12 Tallinna Ülikoolis (ruum M-648, Uus-Sadama tn 5). Töö juhendaja on Tallinna Ülikooli dotsent Kaido Kikkas. Oponendid on Tallinna Tehnikaülikooli dotsent Rain Ottis ja Umeå Ülikooli lektor Elza Dunkels. Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA
Uurimustöö valmimist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja programm DoRa, HITSA programm Tiigriülikool, European Association of Technology Enhanced Learning, Tallinna Linna stipendium, Swedpanga ärieetika stipendium koostöös Tartu Ülikooli Eetikakeskusega, NATO Küberkaitsekoostöö Keskus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Tallinna ülikooli ja digitehnoloogia insitutuudi uuringufond.

No comments:

Post a Comment