Wednesday, March 29, 2017

E-õppe päev

3.04 toimub e-õppe päev.

E-õppe päeva eesmärgiks on nutiseadmete ja koduse tehnika iseseisev kasutamine, funktsionaalne juhendite lugemise oskus ja olenevalt ülesandest ka kaugtöö ning meeskonnatöö harjutamine. Samuti õpetab päev ajaplaneerimist ja vastutuse võtmist ülesannete sooritamise eest.
Õpilased saavad ülesanded sellel päeval tegevuseks läbi e-kooli (ülesanded on e-koolis hiljemalt kell 8:00 hommikul).
Ülesanded tuleb teha ära kodustes tingimustes, rühmatööna kasutades arvutit, mobiiltelefoni või muid vahendeid, mida õpetajad on määranud. Kõikides tundides on mingi ülesanne. Kui te ei leia vastavat infot, siis klassijuhataja aitab!


No comments:

Post a Comment