Friday, April 29, 2016

E-õppe päev

Pelgulinna toimus esimene e-õppe päev!

Õpilastele anti iseseisvad ülesanded, mida võis teha nii kodus kui koolis. Kasutati nutiseadmeid kui ka digivahendeid.

E-õppe päeva mõte on selles, et nii õpilased kui õpetajad õpiksid omavahel kasutama e-kanaleid ja asju õppetöö eesmärgil iseseisvalt.

E-õppe päev on päev, kus õpilased õpivad läbi digitehnika ja koostöö.
E-õppe päev algab 8:00 ja kestab 4-5 tundi. Tegevused toimuvad kodus, abilisteks vanemad ja kaasõpilased läbi interneti, vajadusel saab abi ka õpetajalt (läbi interneti).
Osalevad kõik õpilased ja klassid.
E-õppe päeval tehtut hindab ja tagasisidestab klassijuhataja koostöös aineõpetajatega.

Ülesandeid on nii otsimise, probleemide lahendamise, e-testide vallast.
Õpilased täidavad ülesanded ära individuaalselt või grupiga, kasutades soovitatud vahendeid ja võimalusi. Olge loovad, kui ei saa teha ühe asjaga, siis saab teisega. Kui ei saa teha enda tehnikaga, siis kasutage sõprade, raamatukogu või tehke asju paaris-rühmas.
Õpilased kasutavad abivahendina internetis suhtlemist vastavalt klassis kokkulepitule - on see Facebook, TodaysMeet või E-kooli "teated" või midagi muud.

Kena e-õppe päeva!
PS! Kuna teeme seda kõike esimest korda, siis on kogemus uus nii õpetajatele kui õpilastele.
Kui kõik ei lähe nii nagu planeeritud, siis anname üksteisele andeks ja õpime sellest, kuidas asju paremini korraldada.
Aitäh juba ette!

No comments:

Post a Comment