Thursday, September 10, 2015

Digipöörde koolide kohtumine Pelgulinna Gümnaasiumis


10.septembril kohtusid Samsung Digipöörde koolid Pelgulinna Gümnaasiumis, et tutvuda kooli töökorralduse ja digikasutusega. Külalised said osa 4. klasside nutitsirkusest ning kuulasid-nägid, kuidas õpilased digiväljakutsetega (kõikuv internet, erinevad tahvelarvutid, õpetamise tempo) hakkama said. Algklassiõpetajad näitasid koolidele erinevaid tehnikaid: Lego WeDo, MakeyMakey, 3D printimine, robootika ja koolijuhtidega arutati kujundava hindamise põhimõtteid ja muid töökorralduslikke võimalusi suures koolis läbi õuesõppe ja üldõpetuse põhimõtete. Õhtustes tundides saadi osa Hans Põldoja ja Mart Laanpere tõsistest teemadest, kuidas e-õppega hakkama saada kui ka kuidas oma koolis digipöörde tulemusi mõõta. Päeva lõpetas Birgy Lorenz interneti õhtuse juhtumite aruteluga, milles kerkisid üles nii vajadus uuteks reegliteks kui ka eetikastandardiks.
Oli tore päev!No comments:

Post a Comment